Deense literatuurcanon  

Deense literatuur canon voor scholieren

Een door de minister van Onderwijs ingestelde commissie heeft onlangs een voorstel ingediend voor een literatuur canon, waarin staat aangegeven met welke auteurs scholieren tijdens hun schoolloopbaan kennis moeten hebben gemaakt. Niet iedereen was even opgetogen als de minister over het voorstel. De critici meenden dat de lijst met auteurs een open deur was, deze auteurs werden toch al gelezen. Ook het feit dat er maar één vrouw opstaat gaf aanleiding tot kritiek. Een derde kritiekpunt was dat de commissie geen werken van de auteurs heeft aangewezen, immers niet alles wat de geselecteerde auteurs hebben geschreven is even bewonderenswaardig, aldus de critici.

Als u de auteurs uit de onderstaande lijst kent en hebt gelezen, voldoet u aan de Deense literatuur canon.

 

- Folkeviser, Middeleeuwse Deense balladen

- Ludvig Holberg (1684-1754)

- Adam Oehlenschlæger (1779-1850)

       De gouden hoorns

- Steen Steensen Blicher (1782-1848)

- N.F.S. Grundvig (1783-1872)

- H.C. Andersen (1805-1875) (zie ook onder Deense literatuur)

- Herman Bang (1857-1912)   

        Tine, roman van Herman Bang

- Henrik Pontoppidan (1857-1943)
        Adelaarsvlucht

- Martin Andersen Nexø 1869-1954)

- Johannes V. Jensen (1873-1950)

- Karen Blixen (1885-1962)

- Tom Kristensen (1893-1974)

- Martin A. Hansen (1909-1955)

- Peter Seeberg (1925-1999)

- Klaus Rifbjerg (1931-2015)