Peter Seeberg

Peter Seeberg (1925-1999) wordt in Denemarken beschouwd als een van de belangrijkste Deense schrijvers van de 20e eeuw. Hij studeerde literatuurgeschiedenis aan de universiteit van Kopenhagen, studeerde af in 1950 en werkte tot aan zijn pensionering bij verschillende musea in Denemarken en Noorwegen. Als auteur debuteerde hij in 1956 met de roman Bipersonerne (De bijpersonen). Daarna volgden nog zeven romans en negen bundels korte verhalen.

 

Over Bipersonerne schrijft Thorkild Hansen in Information van 14-11-1956:

"Het verhaal kent geen handeling, maar die is er in de regel in het leven ook niet, en al helemaal niet bij bijpersonen. Er worden voornamelijk korte beschrijvingen van situaties gegeven, zonder commentaar. De schrijver wil objectief documenteren en is daardoor gedwongen situaties nauwkeurig te beschrijven."

In Information van 15/16-11-1997 schrijft Torben Brostrøm over de verhalenbundel Halvdelen af natten (De helft van de nacht) uit 1997 dat Seeberg zich niet bezighoudt met gebeurtenissen, maar met de afwezigheid van markante handelingen. Vindt er een handeling plaats wordt veeleer de leegte voor en na de handeling belicht, het existentiele vacuum.

 

Peter Seeberg schrijft realistisch, waarbij voor hem de grote vraag is op welke manier de werkelijkheid vanuit de literatuur benaderd kan worden. Via dagelijks spraakgebruik en beschrijving van kleine, dagelijkse gebeurtenissen, waarbij alle overbodige woorden zijn weggelaten, probeert hij existentiele vragen te behandelen. In welke relatie staat de persoon in het verhaal tot de werkelijkheid of is hij/zij een toeschouwer die niet deelneemt aan die werkelijkheid, maar slechts waarneemt. Het leven wordt in stukjes beschreven en als een mozaiek weergegeven, waardoor de lezer uitgedaagd wordt de open tekst mee te construeren. Door zijn methode maakt Seeberg gewone, dagelijkse dingen en handelingen tot ongewone gebeurtenissen, zoekend naar de gebeurtenis achter de gebeurtenis, de betekenis achter de betekenis.

 

Peter Seeberg experimenteerde met diverse literaire vormen. In zijn korte verhalen gebruikt hij vormen zoals necrologieen, informatieverstrekking via de luidsprekers op het station, kookrecepten of faxen, vaak zonder verteller.

Zijn invloed op de generatie Deense schrijvers na hem is groot.

 

Klik hier voor drie tekstvoorbeelden, in mijn Nederlandse vertaling.

 

Jan Baptist

Oktober 2007

 

Bron:

www.litteratursiden.dk