Kopenhagen

Kopenhagen is European Green City 2014
Kopenhagen heeft de European Green Capital prijs 2014 van de Europese Commissie gewonnen. Er deden zeventien andere Europese steden mee. De Kopenhaagse aanpak om meer inwoners op de fiets te krijgen, om in 2025 CO2-neutraal te zijn en de manier waarop de stad milieubesparende maatregelen weet te combineren met ontwikkeling en levenskwaliteit voor haar inwoners gaven de doorslag.

De Europese Commissie geeft elk jaar de European Green Capital Award aan een stad, die op uitmuntende wijze werkt aan een groener stadmilieu. De winnaar verplicht zich om rolmodel te zijn voor andere steden in de Europese Unie. Eerdere winnaars waren: Stockholm, Hamburg en Vitoria-Gasteiz. Nantes won de prijs in 2013.

In 2014 worden in Kopenhagen diverse activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het leefmilieu in stedelijke gebieden. Op de website sharingcopenhagen.dk worden de activiteiten aangekondigd en gevolgd. De site is vanwege het internationale karakter in het Engels (naast Deens).


Parkeren in Kopenhagen

Toeristen in Kopenhagen, die met eigen auto reizen, betalen vaak parkeergeld op plekken waar het parkeren gratis is. En krijgen een bekeuring voor verkeerd parkeren op plekken waar ze dachten dat parkeren was toegestaan.

Zelfs lokale bewoners moeten af en toe even nadenken over welke regels er nu precies gelden op een bepaalde parkeerplaats. Het lijkt wel alsof elke mogelijke vorm van parkeerheffing persé aanwezig moet zijn binnen een straal van een paar kilometer.

Lees verder.

 

De nieuwe cityring van Kopenhagen

De huidige metroverbinding van Kopenhagen wordt de komende jaren uitgebreid met een cityring. Volgens planning moet de ring in 2018 klaar zijn. De ring gaat in twee tunnels onder de stad door en krijgt 17 onderaardse stations. Lees meer. Ondertussen is de cityring geopend en in gebruik.

 

De oorsprong van Kopenhagen

Tot voor kort was de algemene opvatting dat bisschop Absalon (1128-1201) de stichter was van Kopenhagen. Er was op die plek al wel een vissersdorpje, maar meer ook niet. Bisschop Absalon ontwikkelde de plek tot een belangrijke handelsplaats, gelijk de vroegere benaming voor Kopenhagen: Koopmanshaven. Maar dat blijkt niet te kloppen. Lees meer.


Op de fiets door Kopenhagen

Een van de overeenkomsten tussen Nederlanders en Denen is dat ze allebei graag en veel fietsen. In beide landen is fietsen populair.

In de onderlinge strijd  om het aantal fietskilometers ligt Nederland op kop met een gemiddelde per Nederlander van 1.019 km per jaar, tegen een gemiddelde Deen 958 km. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld Britten (81 km) of Amerikanen (70 km) presteren.

Lees meer.


Kopenhagen bovenaan

Het Britse tijdschrift Monocle heeft in haar nummer van juli/augustus 2008 Kopenhagen uitgeroepen tot 's werelds beste stad om in te leven. 25 wereldsteden zijn op diverse punten met elkaar vergeleken en daaruit kwam Kopenhagen als winnaar naar voren. Als criteria golden zaken als kosten voor levensonderhoud, schoolsysteem, ziekenhuisvoorzieningen, cultuurvoorzieningen en architectuur. 

De zaken waarmee Kopenhagen won:

- voorzieningen voor fietsers

- openbaar vervoer

- tolerantie

- onderwijs

- ziekenhuisvoorzieningen

- goede mogelijkheden voor startende ondernemers

- weinig criminaliteit

- je kunt de kinderwagen veilig op straat laten staan

- goede restaurants

- hoogwaardige architectuur

- veel openbaar groen en schoon water

- mooie mensen

Lees meerHet bombardement van Kopenhagen in september 1807

Dit jaar in september is het tweehonderd jaar geleden dat Kopenhagen door Engelse land- en zeestrijdkrachten werd gebombardeerd.

De organisatie 'Golden Days in Copenhagen' had het bombardement van Kopenhagen als thema voor hun jaarlijkse festival in september.

Lees meer


De verdediging van Kopenhagen

Rondom Kopenhagen zijn in de periode 1858-1920 verdedigingswerken gebouwd om een eventuele vijand op afstand te houden van de stad. Het oude verdedigingswerk uit het begin van de 17e eeuw bleek bij lange na niet te voldoen toen in 1807 de Engelse vloot Kopenhagen vanaf zee beschoot. Denemarken, dat een alliantie had gesloten met Frankrijk, verloor zijn complete vloot. Delen van Kopenhagen waren door het Engelse bombardement aan puin geschoten.

In 1850 werden de oude stadswallen geslecht, waardoor er ruimte ontstond voor uitbreiding van de stad. Vanaf 1858 werd er begonnen met de bouw van nieuwe verdedigingswerken, waarvan het hoofddoel was vijandelijke troepen zover van Kopenhagen weg te houden dat een beschieting van de stad onmogelijk was.

De verdedigingswerken rondom Kopenhagen zijn een van de grootste en best bewaarde stedelijke verdedigingswerken van Europa, hoewel veel gerestaureerd moet worden of slecht toegankelijk is. Maar daar gaat nu aan gewerkt worden. In de komende drie tot vijf jaar worden de verdedigingswerken voor een bedrag van 225 miljoen Deense kronen opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor het publiek.