De nieuwe cityring van Kopenhagen

De huidige metroverbinding van Kopenhagen wordt de komende jaren uitgebreid met een cityring. Volgens planning moet de ring in 2018 klaar zijn. De ring gaat in twee tunnels onder de stad door en krijgt 17 onderaardse stations. Twee tunnels, zodat de treinen in beide richtingen kunnen gaan rijden. De beide tunnels worden elk 15,5 km lang. Het zal 24 minuten gaan duren om de hele ring rond te rijden bij een gemiddelde snelheid van 40 km per uur (de stops op de stations meegerekend).

De kosten zijn begroot op 15 miljard Deense kronen (iets meer dan 2 miljard Euro).

De werkzaamheden beginnen in 2010 en worden voorafgegaan door het omleggen van leidingen en bekabelingen. Gelijktijdig gebruiken archeologen de gelegenheid om opgravingen te doen.

 

Stations

De stations worden ontworpen als grote open, lichte ruimtes met een gemakkelijke toegang vanaf de begane grond en andersom. De verlichting wordt deels via daglicht geregeld. De 17 nieuwe stations krijgen een gevarieerd uiterlijk en een onderling verschillende aanblik door het gebruik van verschillende kleuren en materialen.

De bovengrondse toegangen tot de onderaardse stations worden aangepast aan het karakter van de stadsomgeving ter plaatse.

 

Archeologisch onderzoek

De bouw van de cityring biedt archeologen de gelegenheid om grootscheeps onderzoek te doen in de ondergrond van Kopenhagen. Vooral het centrum van de stad kan rekenen op grote interesse, omdat men verwacht hier vondsten te doen die een nieuw licht werpen op de geschiedenis van Kopenhagen. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld mee te kijken bij het onderzoek op de verschillende bouwplaatsen. Het onderzoek loopt van 2009 tot en met 2011.

 

Het eerste kaartje hieronder geeft de planning van de bouw aan en het tweede kaartje de geplande route van de cityring.

 

Meer informatie op www.m.dk (ook in het Engels)

 

Jan Baptist, november 2009