Deense literatuur


Herinneringen aan mijn ramspoed, het dagboek van Leonora Christina Ulfeldt
Eind november 2014 verscheen bij de Groningse uitgeverij voor vertaalde Scandinavische literatuur Wilde Aardbeien de Nederlandse vertaling van het uit de 17e eeuw stammende handschrift Herinneringen aan mijn rampspoed, geschreven door Leonora Christina Ulfeldt, dochter van de Deense koning Christian IV.
De vertaling is van de hand van Jan Baptist.

Leonora Christina Ulfeldt zat bijna 23 jaar gevangen op verdenking van medeplichtigheid aan landverraad, een verdenking die nooit is bewezen en waarvoor ze nooit door een rechtbank is veroordeeld. Zelf heeft ze altijd volgehouden niets te hebben geweten van de plannen van haar echtgenoot Corfitz Ulfeldt en van zijn brieven aan de keurvorst van Brandenburg, waarin hij hem de kroon aanbood van het Deense koninkrijk. De keurvorst hapte niet toe. Nadat de zaak bekend was geworden in Denemarken, werd Corfitz bij verstek wegens landverraad ter dood veroordeeld. Leonora Werd tijdens een bezoek aan Londen gearresteerd en naar Kopenhagen gebracht.

Over haar leven in gevangenschap heeft ze een dagboek bijgehouden. Ze beschrijft haar gevangenschap, haar eigen verdriet en rampspoed. Daarnaast schrijft ze portretten van haar bewakers, van de vrouwen die haar bedienden in haar cel, van medegevangenen en andere personen om haar heen. Zo schilderde ze een levend monument van mensen die we anders nooit zouden hebben gekend.

Hier staat een korte samenvatting van het nawoord uit de vertaling.
Zie ook de site van Wilde Aardbeien.


Als ik blind word, gedichten van Niels Hav

In juli 2010 verscheen bij de uitgeverij van Jan Baptist als eerste boek de vertaling van een gedichten bundel van de Deense dichter Niels Hav, getiteld: Als ik blind word.

Het taalgebruik van Niels Hav wordt gekenmerkt door een grote directheid, waarmee hij - ondersteund door humor en ironie -  probeert de wereld te verklaren zoals die zich voordoet, terwijl hij dicht bij de werkelijkheid probeert te blijven. De eenvoud is echter schijn en de werkelijkheid neemt af en toe surrealistische, lichtelijk absurdistische trekken aan. De onderwerpen die hij behandelt strekken zich uit van alledaagse gebeurtenissen als een lawaaierige ekster in de achtertuin tot existentiele vragen over de aard van de mens en over wat voor een wereld we aan onze kinderen nalaten.

Meer informatie over de bundel en over bestelmogelijkheden op: www.janbaptist.nl 

 

 

Niemandsland van Kirsten Thorup

In 2007 verscheen bij Cossee het boek Niemandsland van Kirsten Thorup. Het boek kwam in 2003 in Denemarken uit en ontving in 2004 de literatuurprijs van de BG-Bank. Het verhaal gaat over een aan dementie lijdende man, weduwnaar sinds een aantal maanden, die tegen zijn zin wordt opgenomen in een verzorgingstehuis en allerlei pogingen in het werk stelt er weer weg te komen. Jan Baptist schreef een bespreking van het boek.

 

 

Denemarken in een dozijn, literaire verhalen

Bij Wilde Aardbeien is in november 2006 de verhalenbundel Denemarken in een dozijn, literaire verhalen verschenen. De bundel bevat, zoals de naam al aanduidt, twaalf verhalen van twaalf verschillende Deense schrijvers. De verhalen zijn geschreven op verzoek van de Deense radio die ter gelegenheid van de milleniumwisseling een aantal Deense schrijvers had gevraagd hun visie te geven op de veranderde man-vrouw patronen gedurende de afgelopen 20e eeuw. De verhalen werden voorgelezen op de radio en zijn in boekvorm verschenen in Denemarken. De redactie van Wilde Aardbeien koos er twaalf uit en gaf ze uit in een Nederlandse vertaling. 

Het boek is te bestellen via de site van Wilde Aardbeien: www.wildeaardbeien.nl.

 

 

H.C Andersen

Op 2 april 2005 is het 200 jaar geleden dat Hans Christian Andersen, de grote sprookjesschrijver werd geboren. Reden om hem op deze site de nodige aandacht te geven. Over Andersen is veel geschreven en wordt er nog steeds veel geschreven.

 

Jan Baptist schreef een levensportret van een van de grootste Deense schrijvers ooit, een portret van Andersen als auteur en Andersen als knipkunstenaar.

Andersens eerste roman heet in het Nederlands 'De Improvisator'. Jan Baptist vertaalde het boek dat op 3 juni 2005 verscheen en schreef een bespreking: De Improvisator.

Helaas is het boek niet meer leverbaar. Enkele exemplaren zijn nog te verkrijgen bij de vertaler op www.janbaptist.nl.

 

De Deense Koninklijke Bibliotheek heeft een groot aantal brieven van en aan Andersen gedigitaliseerd en via hun website toegankelijk gemaakt. Het adres is: www.kb.dk/elib/mss/hcabio

Ook de universiteit van Odense heeft in samenwerking met het museum in Odense een rijke verzameling brieven gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Hun adres is: www.andersen.sdu.dk/liv/brevbase.

Achttien delen omvat de uitgave van het verzameld werk van Andersen. De eerste drie delen omvatten alle door Andersen geschreven sprookjes. De sprookjes zijn in chronologische volgorde opgenomen en zijn voorzien van toelichting. De volgende delen bevatten zijn romans, toneelstukken, libretto's, gedichten, reisboeken.

In de Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen is een brief teruggevonden die H.C. Andersen op 19 augustus 1831 aan zijn moeder schreef. Dit is een unieke vondst omdat tot nu toe gedacht werd dat alle brieven aan zijn moeder verloren waren gegaan.

Veel brieven van Andersen zijn bewaard gebleven, behalve die aan zijn moeder.

Op de website van de Koninklijke Bibliotheek wordt een digitale versie van de originele brief getoond. Er is een transcriptie van de brief in het Deens. De brief is hier in het Nederlands te lezen via de volgende link: HCA-brief. (vertaling Jan Baptist)

 

Andere Andersen-links zijn:

Arkiv for Dansk Litteratur

Epoke

Andersen centrum, Syddansk Universitet 

Het museum in Odense
H.C. Andersen homepage

 

 

Benn Q. Holm
Naar aanleiding van een bezoek van Benn Q. Holm aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Anders Bay een portret van deze schrijver geschreven.

 

 

Jan Sonnergaard

Onder de titel Radiator, stadsverhalen is in 2003 een bundel met korte verhalen verschenen in het Nederlands, vertaald door Femke Blekkingh en Jan Baptist. De bundel is te bestellen via www.wildeaardbeien.nl .

Hier staat een door Anders Bay geschreven boekbespreking.