Deense natuur


Biosfeer Moens Klint

Het Deense eiland Moen ligt ten zuiden van het eiland Sjaelland, het eiland waar Kopenhagen op ligt. De oostkust van Moen bestaat uit krijtrots en is door de Unesco aangewezen als Unesco-biosfeer. Lees verder.

Nationale natuurparken in Denemarken

In Denemarken zijn er op dit moment (november 2022) vijf gebieden aangewezen als nationaal natuurpark.
Het doel van een nationaal park is om de aanwezige unieke natuur, het landschap en de cultuurhistorische waarden in stand te houden en verder te ontwikkelen. Bossen, meren, fjorden, kusten, zeegebieden, maar ook het open cultuurlandschap met akkers en graslanden, gehuchten en dorpjes kunnen deel uitmaken van een nationaal park.
Unieke landschappen, bedreigde diersoorten en ongerepte natuurgebieden waar de natuur
zijn gang kan gaan en die toegankelijk zijn voor natuurliefhebbers. Menselijke activiteiten, zoals landbouw en lokale industrie en bewoning die passen in de natuurwaarden van het gebied zijn en blijven mogelijk, alsmede toerisme.De volgende vijf gebieden zijn aangewezen als nationale parken:            
- Mols Bjerge in Oost Jutland

     Het nationale park Mols Bjerge laat zien hoe het land in de laatste ijstijd is ontstaan.

     Bewoning uit de vroege steentijd drukt een duidelijk stempel op de omgeving. En er leven

     ontelbare vlinders.


- Nationalpark Thy in Noordwest Jutland
      De zandverstuivingen van de afgelopen eeuwenhebben het landschap gemaakt tot wat
      het nu is. Hier zijn met heide begroeide duinen die op weinig andere plaatsen in de wereld
      voorkomen. Beleef ook de specifieke en levende cultuur van de noordwestkust van
      Jutland.


- Vadehavet (Waddenzee) in Zuidwest Jutland
      De Waddenzee is een van de meest waardevolle getijdegebieden van de wereld. Het ritme

      van eb en vloed vormt de levensbasis van een uniek ecosysteem. Het gebied is een
      rustplaats voor talloze watervogels en een broedkamer voor de zeehond.


- Skjoldungernes Land op Midden Seeland, omgeving Roskilde en Lejre
      Het nationale park Skjoldungernes Land (het land van Skjold en zijn nnakomelingen) bestaat
      uit een rijk gevarieerd landschap, rijk aan natuur, cultuurgeschiedenis en avontuur. Het park
      wordt gevormd door het landschap rondom Roskilde Fjord en door de cultuurgeschiedenis van
      het oude Lejre, waar volgens de overlevering de nakomelingen van Skjold Denemarken
      verenigden en regeerden.


- Kongernes Nordsjaelland, omgeving Tisvilde

      Stille meren, de geur van bossen, een groots landschap. Het nationale park Kongernes

      Nordsjaelland biedt een schat aan mooie natuur en belangrijke cultuurhistorische waarde, die
      getuigen van de relatie van Noord Sjaelland met de koningsmacht. Hier zijn uitgestrekte bossen,
      duin- en heidelandschappen met een rijkdom aan dieren en grote, overdadige koninklijke kastelen.


Meer informatie (ook in het Engels en Duits) op danmarks nationalparker.


Hoog en laag in Denemarken

Het Deense landschap kent maar weinig hoogteverschillen. Het is deels een golvend heuvellandschap en deels vlak laagland, ontstaan tijdens en na de laatste ijstijd door de inwerking van gletsjers. Een niet altijd spectaculair landschap en zeker geen duizelingwekkende hoogtes, hoewel dat ook maar relatief is. Ga maar eens op Moens Klint aan de rand van de krijtrots staan en kijk naar beneden, toch even slikken voor laaglandbewoners. Maar Denemarken heeft iets bijzonders, het laagste punt van West-Europa. Lees verder.


Zeldzame dieren in Denemarken
Het mag dan zo zijn dat Denemarken niet kan pronken met leeuwen en olifanten, maar toch vind je zeldzame dieren in de Deense natuur. Lees meer voor vijf voorbeelden.