Moens KlintDe oostkust van het eiland Moen wordt gevormd door krijtrotsen bedekt met een beukenbos. Het krijt is 70 miljoen jaar geleden ontstaan op de bodem van een ondiepe subtropische zee. Ook Nederland maakte daar deel van uit. In Zuid-Limburg en de Achterhoek zijn sporen van deze krijtlaag te vinden. Ook de krijtrotsen van Dover in Engeland behoren tot deze formatie.

De krijtrotsen op Moen zijn ontstaan doordat gletschers in de laatste ijstijd vanuit het noordoosten de krijtbodem opstuwden.


Moens Klint is door de Unesco aangewezen als Unesco-biosfeer.


Volgens de site van de Unesco zijn Unesco Biosferen gebieden die gelden als proeftuin voor duurzame ontwikkeling. In gebieden met deze Unesco-status worden nieuwe wetenschappelijke inzichten opgedaan en manieren gezocht om de mens meer in evenwicht te laten leven met zijn natuurlijke omgeving. Daarbij gaan innovatieve methoden van natuurbehoud en bescherming van biodiversiteit hand in hand met de sociaal-economische ontwikkeling van een gebied.

Het 'Mens en Biosfeer'-programma van Unesco bestaat al sinds 1971, maar is zeer actueel: centraal staat het streven naar duurzame ontwikkeling, waarbij lokale en regionale partijen, zoals overheden, bewoners, bedrijven, scholen, kennisinstellingen en ngo's samenwerken vanuit een gezamenlijke visie.
Zie voor meer informatie de Unesco-site.


Het geocenter Moens Klint biedt informatie en diverse activiteiten aan om Moens Klint beter te leren kennen. Zie hun site. De site is ook in het Engels en het Duits, klik daarvoor op het menusymbool (de streepjes rechtsboven).
Voor de meer op natuur gerichte liefhebbers: scroll even door naar beneden naar outdoor.
Dat 'buy a ticket' op de site geldt voor het geocenter en niet voor de omgeving, die is gratis toegankelijk. Parkeren bij het geocenter midden in het beukenbos is duur. Alternatieven voor een wandeling langs en over de krijtrotsen zijn Liselund aan de noordkant en de oude vuurtoren aan de zuidkant met gratis parkeren en pad naar de kust door het bos. Ook tegenover de camping bij de ingang van het bos is parkeergelegenheid en een wandelpad naar de krijtrotsen.


Andere sites over Moen en de krijtrotsen zijn:
- Moenguide (ook in het Engels)
- Sydkystdanmark/moen (Ook in het Engels en Duits; keuze helemaal onderaan op de pagina)