Deens Nieuws

Eervolle prijs voor Fredensborg Slot
Het Deense Slot- en cultuurinstituut, een overheidsinstantie, heeft in mei 2021 The European Heritage Award ontvangen. Deze prijs wordt toegekend door Europa Nostra, een organisatie waarbij meer dan veertig Europese landen zijn aangesloten en die zich sterk maakt voor het behoud en herstel van cultureel erfgoed.
De prijs werd toegekend voor het herstel van de tuin van het Fredenborg Slot ten noorden van Kopenhagen. De werkzaamheden vonden plaats van 2009 tot 2020 en bestonden uit herinrichting van de tuin, aanplant van honderden bomen, aanleg van paden en het restaureren van 176 beelden.
Fredensborg Slot heeft de grootste baroktuin van Denemarken en is aangelegd in de jaren 1720 en heringericht in de jaren 1760, geinspireerd op de tuin van Lodewijk XIV in Versailles.
Het slot is in gebruik bij de Deense koninklijke familie en alleen in de zomer zijn er rondleidingen. De tuin is het hele jaar door open en gratis te bezoeken.

Meer informatie op de site van Fredensborg Slot.


Persfoto van Fredenborg Slot
 

Gurreliederen en Arabesken
Bij Uitgeverij Jan Baptist verscheen 15 november 2019 onder deze titel een Nederlandse vertaling van alle gedichten van de Deense auteur Jens Peter Jacobsen. Tijdens Jacobsens leven (1847-1885) verschenen slechts zes van zijn gedichten in vier verschillende tijdschriften.
Jacobsen is de schrijver van de Gurreliederen. Een Duitse vertaling ervan is door Arnold Schønberg op muziek gezet en zo bekend geworden.
Zie voor meer informatie: www.janbaptist.nl


Herinneringen aan mijn rampspoed, van Leonora Christina Ulfeldt
Eind november 2014 verscheen bij de Groningse uitgeverij voor vertaalde Scandinavische literatuur Wilde Aardbeien de Nederlandse vertaling van het uit de 17e eeuw stammende handschrift Herinneringen aan mijn rampspoed, geschreven door Leonora Christina Ulfeldt, dochter van de Deense koning Christian IV.
De vertaling is van de hand van Jan Baptist.

Lees meer onder Deense literatuur.


Asger Jorn 100 jaar
Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Asger Jorn in 2014 organiseert het Museum Jorn in Silkeborg, dat geheel gewijd is aan het werk van Jorn, van 1 maart tot 14 september 2014 een bijzondere expositie van werken van Jorn en van meer dan tachtig kunstenaars die allemaal op de een of andere manier met Jorn te maken hebben gehad.  Daaronder zijn werken van Pollock, Goya, Miro, Kadinsky, Picasso, de Kooning en Ernst; samen meer dan 600 werken.
Asger Jorn is bekend geworden als een van de stichters van een deelnemr aan de Cobra-groep. De tentoonstelling laat een veel breder aspect van het werk van Jorn zien.
Voor meer informatie zie de webstek van het museum Jorn (ook in het Engels). Hier is ook achtergrondinformatie over en zijn er werken van Jorn te zien.

Statens Museum for Kunst in Kopenhagen wijdt van 28 februari tot 15 juni 2014 eveneens een tentoonstelling aan Asger Jorn onder de titel Asger Jorn, Resteless Rebel.
Meer informatie op de de webstek van het museum (ook in het Engels). En ook hier meer achtergrond over Jorn en zijn werk.

 
Hoog en laag in Denemarken
Het Deense landschap kent maar weinig hoogteverschillen. Het is deels een golvend heuvellandschap en deels vlak laagland, ontstaan tijdens en na de laatste ijstijd door de inwerking van gletsjers. Een niet altijd spectaculair landschap en zeker geen duizelingwekkende hoogtes, hoewel dat ook maar relatief is. Ga maar eens op Moens Klint aan de rand van de krijtrots staan en kijk naar beneden, toch even slikken voor laaglandbewoners. Maar Denemarken heeft iets bijzonders, het laagste punt van West-Europa. Lees verder.

Zeldzame dieren in Denemarken
Het mag dan zo zijn dat Denemarken niet kan pronken met leeuwen en olifanten, maar toch vind je zeldzame dieren in de Deense natuur. Lees meer voor vijf voorbeelden.

Denemarken schaft de strippenkaart af

Per 1 juli 2013 schaft Denemarken de strippenkaart voor het openbaar vervoer af. De strippenkaart wordt vervangen door de OV-kaart.

Het blijft mogelijk een kaartje te kopen voor een specifiek traject, maar dat is duurder dan reizen met de OV-kaart.

Mensen zonder woonadres in Denemarken kunnen ook een niet gepersonificerede OV-kaart kopen om mee te reizen, maar die zijn maar op een paar plaatsen te verkrijgen en kosten 80 DK en er moet een tegoed van 70 DK op gezet worden.

 

Vijf vestingen

Even ten zuiden van Viborg liggen aan de noordelijke oever van de Hald Sø in een uniek natuurgebied en op wandelafstand van elkaar de restanten van vijf middeleeuwse vestingen. Veel is uiteraard verdwenen. Van nummer 1 en 2 (zie kaartje) zijn alleen de wallen herkenbaar, van nummer drie zijn restanten te zien, zoals de slotpoort. Nummer 4 ligt in het park dat hoort bij nummer 5. Nummer 5 is van een iets latere datum en dit gebouw staat fier overeind en is in gebruik als tijdelijk verblijf voor schrijvers en vertalers, die in alle rust hier aan hun volgende meesterwerk kunnen werken. De vijf vestingen staan in het Deens bekend onder hun verzamelnaam: de fem halder (de vijf vestingen).

 

Er worden allerlei plannen ontwikkeld en uitgevoerd om de vijf vestingen aantrekkelijk te maken en te houden voor bezoek door de toegankelijkheid te waarborgen, het landschap te onderhouden, restauraties uit te voeren. Er wordt archeologisch onderzoek gedaan om meer te weten te komen over de vestingen, hun indeling, welke gebouwen er stonden, het gebruikte bouwmateriaal. Meer informatie ter plekke via brochures, het toeristbureau in Viborg en op de webstek de fem halder (in het Deens).

 

 

 

Het schip dat niet kon zinken

Op 30 januari 1959 vertrok het vrachtschip 'Hans Hedtoft' uit Qaqortoq op Groenland voor de laatste etappe van zijn reis naar Kopenhagen. Het was de eerste reis van het schip, dat speciaal gebouwd was voor tochten op de Noordelijke IJszee. Het schip kon winterstormen doorstaan en langs ijsbergen navigeren. Lees verder.

 

 

Denemarken in getallen 2010

Het Deense bureau voor Statistiek heeft een toegankelijk boekje van 32 bladzijden uitgegeven met wetenswaardigheden over ontwikkelingen in de Deense maatschappij gedurende de afgelopen 30-40 jaar. Uiteraard in het Deens, maar ook in het Engels verkrijgbaar. En zowel op papier te bestellen als in pdf down te loaden. Volgens het bureau is het boekje heel geschikt voor toeristen, studenten en anderen met  belangstelling voor de Deense maatschappij.

De rechtstreekse link: www.dst.dk/boghandel.aspx

 

Brieven van Hans Christian Andersen

De universiteit van Odense heeft in samenwerking met het museum in Odense een database opgezet met brieven van Hans Christian Andersen. Meer dan 11.000 brieven van, aan en over Andersen zijn hier te lezen. Zie de link op de pagina Deense literatuur onder het kopje H.C. Andersen.

 

Let op je woorden

Een vrouw van 58 is door het gerechtshof in Kopenhagen veroordeeld tot tien dagen voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat ze op het vliegveld van Kopenhagen meerdere keren het woord 'bom' had gebruikt.

De vrouw liep door de controle op het vliegveld en zei, terwijl ze haar mobiel op de band legde: "Ik leg mijn bom hier neer." De beveiligingsbeambte vond het een slechte grap en wees de vrouw erop dat het verboden was het woord 'bom' te gebruiken. De vrouw zei het daarna nog een paar keer en na de vierde keer gaf ze aan dat ze het als grap had bedoeld. Gezien de veroordeling kon de rechter er ook niet om lachen.

Bron: www.politiken.dk van 27-11-2009

 

 

Een gedenkteken voor de Deense vlag

Deze maand (november 2009) heeft de Deense regering haar begroting voor het jaar 2010 opgesteld. In deze begroting is geld gereserveerd om meer aandacht te kunnen geven aan voor Denemarken belangrijke culturele gebeurtenissen in het buitenland. Zo wil men een gedenkteken oprichten in Estland op de plek waar volgens de mythe op 15 juni 1219 de Deense vlag uit de hemel is komen vallen. Lees meer

 

 

Deense Statistiek jaarboek 2017

Voor liefhebbers van cijfers en getallen, percentages en verdelingen is er het statistisch jaarboek 2009. Het boek van 575 bladzijden geeft de ontwikkeling weer van de Deense samenleving gedurende een groot aantal jaren. De eerste uitgave van het boek verscheen in 1896. Het boek kan in pdf-formaat down geload worden op www.dst.dk/aarbog. De Engelse versie staat op www.dst.dk/yearbook.

Onderwerpen zijn o.a.: geografie en klimaat, demografie, opleiding en cultuur, arbeidsmarkt, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, looninkomens, gezinsuitgaven, prijsontwikkelingen, bedrijfsleven, landbouw, visserij, bouwen en wonen, toerisme, transport, miljeu en energie, buitenlandse handel, staatsfinancien.

Op www.dst.dk/aarbogsarkiv staan historische jaarboeken vanaf 1896.

 

 

Deens klassiek

Voor de liefhebbers van de klassieke Deense muziek en van met name de componist Carl Nielsen (1865-1931). De complete pianowerken van Carl Nielsen zijn door het Duitse CPO op 2 cd's uitgegeven onder de titel Complete Piano Works, uitgevoerd door Christina Bjørkøe.

Christina Bjørkøe wordt beschouwd als een van de beste Deense concertpianisten van dit moment. De kritieken in Denemarken waren uitermate lovend.

Uitgegeven door CPO onder nummer: 777 413-2

http://www.jpc.de/jpcng/cpo/detail/-/art/Carl-Nielsen-Klavierwerke-Ges-Aufn/hnum/5554118

  

 

25 øre afgeschaft

Binnenkort zijn ze ongeldig, dus mocht u ze nog bezitten dan snel uitgeven, die muntjes van 25 øre.

Lees meer.

 

  

Gemeentelijke herindeling

In Denemarken zijn op 15 november 2005 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren noodzakelijk geworden door een grootscheepse gemeentelijke herindeling. Het aantal van 275 gemeenten is verkleind tot 98. Het aantal regio's waarin Denemarken administratief is verdeeld is verkleind van acht naar vijf. De taken van de regio's zijn grotendeelds beperkt tot het exploiteren van ziekenhuizen.

Door grotere gemeenten te creeren wil men meer bestuurskracht op lokaal niveau realiseren en een grotere efficiency bereiken.

Denemarkens kleinste gemeente heet Læsø, een eiland voor de noordoostkust van Jutland en heeft 2.177 inwoners. De grootste gemeente is Kopenhagen met 501.664 inwoners. Daarna volgen Aarhus met 293.510 inwoners, Aalborg met 192.188 en Odense met 185.206 inwoners.

 

De nieuw verkozen gemeenteraadsleden en regiobestuurders treden 1 januari 2007 in functie. In 2006 moeten alle noodzakelijke organisatorische veranderingen plaatsvinden zoals bepalen waar het raadhuis komt te staan, waar de gemeentelijke kantoren zijn gehuisvest. Met name voor het personeel werkzaam bij de regio's zal het nodige veranderen omdat hun werk verschuift naar gemeenten en staat. Het betekent dat 20.000 medewerkers naar de gemeenten verhuizen en 15.000 naar de staat. Ook de gemeenteambtenaren zullen niet onberoerd blijven maar hiervan zijn geen aantallen bekend. Hier vindt een uitbreiding van taken plaats, waarop de staat toezichthouder wordt in plaats van het regiobestuur.

 

Sankt Hans Aften

Op de avond van 23 juni wordt in Denemarken traditioneel het Sankt Hans fest gevierd.

Lees meer: Sankt Hans Aften en bewonder het schilderij van Kroyer.