Deens Nieuws


De Fehmarnbelt-Tunnel (Duits) oftewel de Femern Bælt tunnel (Deens)

De bouwactiviteiten voor de tunnel zijn aan Deense kant gestart in 2020 en aan Duitse kant in 2021. De tunnel gaat Puttgarden in Duitsland op het eiland Fehmarn verbinden met Rødby Havn op Lolland in Denemarken. De tunnel moet klaar zijn in 2029 en krijgt een autoweg en een treinverbinding. De tunnel wordt de langste in zijn soort ter wereld.

De tunnel gaat bestaan uit afgezonken tunnelelementen die gefabriceerd gaan worden in een fabriek in Rødby Havn. De tunnelelementen worden afgezonken in een uit te graven geul in de zeebodem, die nu, eind 2022, voor 70% gereed is en daarna afgedekt met beschermend materiaal.
Een tunnelelement, waarvan er 89 nodig zijn, bestaat uit 9 segmenten van 24 meter lang. Zodra een element klaar is, wordt hij afgezonken en kan er in het element gewerkt worden aan weg, spoor, verlichting enzovoort.

Een rit door de tunnel per auto gaat 10 minuten duren en een rit per trein 7 minuten. De boottocht nu duurt een half uur. Er zal tol worden geheven, de prijs wordt pas in 2029 vastgesteld.

In Rødby Havn is een gratis toegankelijke tentoonstelling ingericht rondom de tunnelbouw. Ook zijn er webcamera's opgesteld om de bouwwerkzaamheden live te kunnen volgen. Zi daarvoor de site.

Meer informatie op Femern Bælt Tunnelen (Deens) of Der Fehmarnbelt-Tunnel (Duits). De site is ook in het Engels.
Gurreliederen en Arabesken
Bij Uitgeverij Jan Baptist verscheen 15 november 2019 onder deze titel een Nederlandse vertaling van alle gedichten van de Deense auteur Jens Peter Jacobsen. Tijdens Jacobsens leven (1847-1885) verschenen slechts zes van zijn gedichten in vier verschillende tijdschriften.
Jacobsen is de schrijver van de Gurreliederen. Een Duitse vertaling ervan is door Arnold Schønberg op muziek gezet en zo bekend geworden.
Zie voor meer informatie: www.janbaptist.nl


Herinneringen aan mijn rampspoed, van Leonora Christina Ulfeldt
Eind november 2014 verscheen bij de Groningse uitgeverij voor vertaalde Scandinavische literatuur Wilde Aardbeien de Nederlandse vertaling van het uit de 17e eeuw stammende handschrift Herinneringen aan mijn rampspoed, geschreven door Leonora Christina Ulfeldt, dochter van de Deense koning Christian IV.
De vertaling is van de hand van Jan Baptist.

Lees meer onder Deense literatuur.


Denemarken schaft de strippenkaart af

Per 1 juli 2013 schaft Denemarken de strippenkaart voor het openbaar vervoer af. De strippenkaart wordt vervangen door de OV-kaart.

Het blijft mogelijk een kaartje te kopen voor een specifiek traject, maar dat is duurder dan reizen met de OV-kaart.

Mensen zonder woonadres in Denemarken kunnen ook een niet gepersonificerede OV-kaart kopen om mee te reizen, maar die zijn maar op een paar plaatsen te verkrijgen en kosten 80 DK en er moet een tegoed van 70 DK op gezet worden.

   

Denemarken in getallen 2010

Het Deense bureau voor Statistiek heeft een toegankelijk boekje van 32 bladzijden uitgegeven met wetenswaardigheden over ontwikkelingen in de Deense maatschappij gedurende de afgelopen 30-40 jaar. Uiteraard in het Deens, maar ook in het Engels verkrijgbaar. En zowel op papier te bestellen als in pdf down te loaden. Volgens het bureau is het boekje heel geschikt voor toeristen, studenten en anderen met  belangstelling voor de Deense maatschappij.

De rechtstreekse link: www.dst.dk/boghandel.aspx

 

Brieven van Hans Christian Andersen

De universiteit van Odense heeft in samenwerking met het museum in Odense een database opgezet met brieven van Hans Christian Andersen. Meer dan 11.000 brieven van, aan en over Andersen zijn hier te lezen. Zie de link op de pagina Deense literatuur onder het kopje H.C. Andersen.

 

   

Een gedenkteken voor de Deense vlag

Deze maand (november 2009) heeft de Deense regering haar begroting voor het jaar 2010 opgesteld. In deze begroting is geld gereserveerd om meer aandacht te kunnen geven aan voor Denemarken belangrijke culturele gebeurtenissen in het buitenland. Zo wil men een gedenkteken oprichten in Estland op de plek waar volgens de mythe op 15 juni 1219 de Deense vlag uit de hemel is komen vallen. Lees meer

 

 

Deense Statistiek jaarboek 2017

Voor liefhebbers van cijfers en getallen, percentages en verdelingen is er het statistisch jaarboek 2009. Het boek van 575 bladzijden geeft de ontwikkeling weer van de Deense samenleving gedurende een groot aantal jaren. De eerste uitgave van het boek verscheen in 1896. Het boek kan in pdf-formaat down geload worden op www.dst.dk/aarbog. De Engelse versie staat op www.dst.dk/yearbook.

Onderwerpen zijn o.a.: geografie en klimaat, demografie, opleiding en cultuur, arbeidsmarkt, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, looninkomens, gezinsuitgaven, prijsontwikkelingen, bedrijfsleven, landbouw, visserij, bouwen en wonen, toerisme, transport, miljeu en energie, buitenlandse handel, staatsfinancien.

Op www.dst.dk/aarbogsarkiv staan historische jaarboeken vanaf 1896.

  

    

Gemeentelijke herindeling

In Denemarken zijn op 15 november 2005 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren noodzakelijk geworden door een grootscheepse gemeentelijke herindeling. Het aantal van 275 gemeenten is verkleind tot 98. Het aantal regio's waarin Denemarken administratief is verdeeld is verkleind van acht naar vijf. De taken van de regio's zijn grotendeelds beperkt tot het exploiteren van ziekenhuizen.

Door grotere gemeenten te creeren wil men meer bestuurskracht op lokaal niveau realiseren en een grotere efficiency bereiken.

Denemarkens kleinste gemeente heet Læsø, een eiland voor de noordoostkust van Jutland en heeft 2.177 inwoners. De grootste gemeente is Kopenhagen met 501.664 inwoners. Daarna volgen Aarhus met 293.510 inwoners, Aalborg met 192.188 en Odense met 185.206 inwoners.

 

De nieuw verkozen gemeenteraadsleden en regiobestuurders treden 1 januari 2007 in functie. In 2006 moeten alle noodzakelijke organisatorische veranderingen plaatsvinden zoals bepalen waar het raadhuis komt te staan, waar de gemeentelijke kantoren zijn gehuisvest. Met name voor het personeel werkzaam bij de regio's zal het nodige veranderen omdat hun werk verschuift naar gemeenten en staat. Het betekent dat 20.000 medewerkers naar de gemeenten verhuizen en 15.000 naar de staat. Ook de gemeenteambtenaren zullen niet onberoerd blijven maar hiervan zijn geen aantallen bekend. Hier vindt een uitbreiding van taken plaats, waarop de staat toezichthouder wordt in plaats van het regiobestuur.