Een Gedenkteken voor de Deense vlag

Deze maand heeft de Deense regering haar begroting voor het jaar 2010 opgesteld. In deze begroting is geld gereserveerd om meer aandacht te kunnen geven aan voor Denemarken belangrijke culturele gebeurtenissen in het buitenland. Zo wil men een gedenkteken oprichten in Estland op de plek waar volgens de mythe op 15 juni 1219 de Deense vlag uit de hemel is komen vallen.

In dat jaar was het Deense leger op kruistocht in Estland tegen de Slavische Wenden, een volk dat in die tijd de noord- en oostkust van de Oostzee bewoonde, maar nu verdwenen is. De Wenden waren niet-christelijk. De tocht van het Deense leger diende er voor om Denemarken steunpunten te bezorgen langs de Oostzeekust. De Wenden in Estland boden hevige tegenstand en waren er bijna in geslaagd het Deense leger in een nachtelijke aanval te verdrijven. De Denen konden zich echter hergroeperen en vervolgens de Wenden vernietigend verslagen. De mythe luidt dat tijdens de slag er plotseling een vlag uit de hemel viel, een wit kruis op een rood veld. Tevens klonken de woorden dat onder deze vlag de Denen zouden zegevieren, aldus de mythe. De toenmalige koning Valdemar nam daarna de vlag als Deense nationale vlag, en dat is de vlag - de Dannebrog -  nog steeds. Dannebrog is waarschijnlijk samengesteld uit 'dan', wat in het oud-fries 'rood' betekent en 'brog' wat staat voor 'banier'.

De veldtochten van de Denen in het Oostzeegebied tegen de Wenden werden beschouwd als kruistochten en hadden de steun van de paus. Er zijn historici die menen dat de vlag een geschenk van de paus is geweest voor een naar tevredenheid uitgevoerde veldslag. De Wenden lieten zich in elk geval massaal dopen.


De genoemde slag vond plaats bij Lyndanitze bij Tallinn, nu de hoofdstad van Estland. Tallinn betekent letterlijk 'Deense burcht' en het wapen van de stad was indertijd een rood veld met een wit kruis. Een mogelijkheid is dus ook nog dat koning Valdemar het wapen van de stad Tallinn heeft overgenomen en tot Deense vlag heeft gemaakt.

De Deense regering heeft op voorstel van de Deense Volkspartij geld uitgetrokken om een gedenkteken te plaatsen op de plek waar de vlag uit de lucht kwam vallen. Nu maar hopen dat het mogelijk is de juiste plek terug te vinden. En dat Estland het een leuk idee vindt.

 

November 2010