Retskrivningsordbogen 2012

 

Op 9 november 2012 is de vierde uitgave van Retskrivningsordbogen, de woordenlijst van de Deense taal (het Deense groene boekje), verschenen.

De vierde uitgave is een geheel herziene versie van de derde uitgave uit 2001:

De belangrijkste veranderingen

1. Koppeltekens in samenstellingen

Bv: væg til væg-tæppe kan ook geschreven worden als væg-til-væg-tæppe

Dit geldt niet voor samenstellingen met eigen namen. Bv.: Carl Nielsen-symfoni.


2. Koppeltekens in samenstellingen met een afkorting of getal

Bv: e-mail-adresse moet geschreven worden als e-mailadresse

      S-togs-station wordt S-togsstation

 

3. Verandering van apostrof

Bv: succes'en of succesen moet geschreven worden als succesen 

De regels voor het gebruik van een apostrof in dit soort woorden vervalt, wat betekent dat de normale regels voor vervoeging dienen te worden gebruikt.

 

4. het gebruik van hoofd- enkleine letters in afkortingen

Bv: ATP, BNP, it, cd og dvd kunnen geschreven worden als ATP of atp, BNP of bnp, it of IT, cd of CD, dvd of DVD.

 

5. Keuzevrijheid in het gebruik van -ie og -ium in woorden als akvarium, gymnasium en territorium

Bv: gymnasium kan geschreven worden als gymnasium of gymnasie

 

6. Verandering in de verbuiging van zelfstandige naamwoorden op -en, -el, -er

Bv: køkkenet of køknet wordt geschreven als køkkenet

     regelen of reglen wordt geschreven als reglen

 

7. Los of aaneen schrijven van verbindingen als inden for/indenfor enz.

Bv.: Du skal stille skoene uden for døren kan geschreven worden als: Du skal stille skoene uden for døren of Du skal stille skoene udenfor døren.

 

Retskrivningsordbogen is te raadplegen op de site van de Deense Sprognævn (www.dsn.dk).
 

Jan Baptist, november 2012

Terug