De Deense waardencanon

Tien waarden voor de toekomstige samenleving luidt de ondertitel van de waardencanon.

De volgende waarden vormen de top tien, met een korte toelichting van de commissie (uniek zijn ze zeker niet):

- Ruimdenkendheid: alle mensen hebben het recht over hun eigen leven te beslissen
- Gelijkheid van man en vrouw
: mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten en mogelijkheden
- Welvaartssamenleving:de basis voor het behoud van Denemarken als een concurrerende en dynamische samenleving
- Vertrouwen: de verwachting dat medeburgers en openbare instituties te vertrouwen zijn
- De Deense taal: niet alleen als communicatiemiddel, maar ook als cultuurdrager
- Verenigingsleven en vrijwilligerswerk: als basis voor gemeenschappelijkheid
- Gezelligheid: kennen ze ook elders, maar in een andere betekenis
- De christelijke culturele erfenis: de evangelisch-lutherse richting is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de Deense samenleving en zijn waarden
- Vrijheid: een fundamentele waarde in een liberale democratie en daarom heeft de staat de plicht deze vrijheid te beschermen
- Gelijkheid voor de wet: vertrouwen in het functioneren van het rechtsysteem in de praktijk.

 

Jan Baptist, 25 december 2016

Terug