Deens Nieuws


Herinneringen aan mijn rampspoed, van Leonora Christina Ulfeldt
Eind november 2014 verscheen bij de Groningse uitgeverij voor vertaalde Scandinavische literatuur Wilde Aardbeien de Nederlandse vertaling van het uit de 17e eeuw stammende handschrift Herinneringen aan mijn rampspoed, geschreven door Leonora Christina Ulfeldt, dochter van de Deense koning Christian IV.
De vertaling is van de hand van Jan Baptist.

Lees meer onder Deense literatuur.


Asger Jorn 100 jaar
Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Asger Jorn in 2014 organiseert het Museum Jorn in Silkeborg, dat geheel gewijd is aan het werk van Jorn, van 1 maart tot 14 september 2014 een bijzondere expositie van werken van Jorn en van meer dan tachtig kunstenaars die allemaal op de een of andere manier met Jorn te maken hebben gehad.  Daaronder zijn werken van Pollock, Goya, Miro, Kadinsky, Picasso, de Kooning en Ernst; samen meer dan 600 werken.
Asger Jorn is bekend geworden als een van de stichters van een deelnemr aan de Cobra-groep. De tentoonstelling laat een veel breder aspect van het werk van Jorn zien.
Voor meer informatie zie de webstek van het museum Jorn (ook in het Engels). Hier is ook achtergrondinformatie over en zijn er werken van Jorn te zien.

Statens Museum for Kunst in Kopenhagen wijdt van 28 februari tot 15 juni 2014 eveneens een tentoonstelling aan Asger Jorn onder de titel Asger Jorn, Resteless Rebel.
Meer informatie op de de webstek van het museum (ook in het Engels). En ook hier meer achtergrond over Jorn en zijn werk.

 
Kopenhagen is European Green City 2014
Kopenhagen heeft de European Green Capital prijs 2014 van de Europese Commissie gewonnen. Er deden zeventien andere Europese steden mee. De Kopenhaagse aanpak om meer inwoners op de fiets te krijgen, om in 2025 CO2-neutraal te zijn en de manier waarop de stad milieubesparende maatregelen weet te combineren met ontwikkeling en levenskwaliteit voor haar inwoners gaven de doorslag.

De Europese Commissie geeft elk jaar de European Green Capital Award aan een stad, die op uitmuntende wijze werkt aan een groener stadmilieu. De winnaar verplicht zich om rolmodel te zijn voor andere steden in de Europese Unie. Eerdere winnaars waren: Stockholm, Hamburg en Vitoria-Gasteiz. Nantes won de prijs in 2013.

In 2014 worden in Kopenhagen diverse activiteiten georganniseerd die te maken hebben met het leefmilieu in stedelijke gebieden. Op de website sharingcopenhagen.dk worden de activiteiten aangekondigd en gevolgd. De site is vanwege het internationale karakter in het Engels (naast Deens).


Hoog en laag in Denemarken

Het Deense landschap kent maar weinig hoogteverschillen. Het is deels een golvend heuvellandschap en deels vlak laagland, ontstaan tijdens en na de laatste ijstijd door de inwerking van gletsjers. Een niet altijd spectaculair landschap en zeker geen duizelingwekkende hoogtes, hoewel dat ook maar relatief is. Ga maar eens op Moens Klint aan de rand van de krijtrots staan en kijk naar beneden, toch even slikken voor laaglandbewoners. Maar Denemarken heeft iets bijzonders, het laagste punt van West-Europa. Lees verder.

Zeldzame dieren in Denemarken
Het mag dan zo zijn dat Denemarken niet kan pronken met leeuwen en olifanten, maar toch vind je zeldzame dieren in de Deense natuur. Lees meer voor vijf voorbeelden.

Denemarken schaft de strippenkaart af

Per 1 juli 2013 schaft Denemarken de strippenkaart voor het openbaar vervoer af. De strippenkaart wordt vervangen door de OV-kaart.

Het blijft mogelijk een kaartje te kopen voor een specifiek traject, maar dat is duurder dan reizen met de OV-kaart.

Mensen zonder woonadres in Denemarken kunnen ook een niet gepersonificerede OV-kaart kopen om mee te reizen, maar die zijn maar op een paar plaatsen te verkrijgen en kosten 80 DK en er moet een tegoed van 70 DK op gezet worden.


Parkeren in Kopenhagen

Toeristen in Kopenhagen, die met eigen auto reizen, betalen vaak parkeergeld op plekken waar het parkeren gratis is. En krijgen een bekeuring voor verkeerd parkeren op plekken waar ze dachten dat parkeren was toegestaan.

Zelfs lokale bewoners moeten af en toe even nadenken over welke regels er nu precies gelden op een bepaalde parkeerplaats. Het lijkt wel alsof elke mogelijke vorm van parkeerheffing persé aanwezig moet zijn binnen een straal van een paar kilometer.

Lees verder.

 

Een beroemde Deen minder?

Hamlet, prins van Denemarken, was geen Deen. Hij was een Ier.

Dat zegt althans dr. Lisa Collinson, expert in Oud-Noordse taal aan de universiteit van Aberdeen, Schotland.

Collinson is in de annalen gedoken op zoek naar de herkomst van de naam Hamlet, een naam die door Shakespeare onsterfelijk is gemaakt in zijn wereldberoemde tragedie uit het begin van de 17e eeuw.

De naam, is haar conclusie, stamt uit een nauwelijks bekende Keltische mythe uit de middeleeuwen.

De algemene opvatting tot nu toe is, dat Shakespeare  de naam leende van een Scandinavische sage, waarin een persoon met de naam Amlothi voorkomt.

Maar volgens Lisa Collinson is het heel onwaarschijnlijk dat de naam Amlothi een Noordse oorsprong heeft, omdat de opbouw van de naam geen verbinding heeft met een bekend Noords woord.

Lisa Collinson zegt dat de naam Amlothi vermoedelijk afkomstig is van een Keltische mythe uit de 8e of 9e eeuw. De mythe gaat over een mythische koning die sociale taboes doorbreekt en op een gruwelijke manier aan zijn einde komt.

Bron: www.guardian.co.uk, webstek van de Britse krant The Guardian.

 

Vijf vestingen

Even ten zuiden van Viborg liggen aan de noordelijke oever van de Hald Sø in een uniek natuurgebied en op wandelafstand van elkaar de restanten van vijf middeleeuwse vestingen. Veel is uiteraard verdwenen. Van nummer 1 en 2 (zie kaartje) zijn alleen de wallen herkenbaar, van nummer drie zijn restanten te zien, zoals de slotpoort. Nummer 4 ligt in het park dat hoort bij nummer 5. Nummer 5 is van een iets latere datum en dit gebouw staat fier overeind en is in gebruik als tijdelijk verblijf voor schrijvers en vertalers, die in alle rust hier aan hun volgende meesterwerk kunnen werken. De vijf vestingen staan in het Deens bekend onder hun verzamelnaam: de fem halder (de vijf vestingen).

 

Er worden allerlei plannen ontwikkeld en uitgevoerd om de vijf vestingen aantrekkelijk te maken en te houden voor bezoek door de toegankelijkheid te waarborgen, het landschap te onderhouden, restauraties uit te voeren. Er wordt archeologisch onderzoek gedaan om meer te weten te komen over de vestingen, hun indeling, welke gebouwen er stonden, het gebruikte bouwmateriaal. Meer informatie ter plekke via brochures, het toeristbureau in Viborg en op de webstek de fem halder (in het Deens).

 

Een vikingmassagraf in Zuid-Engeland

51 skeletten van onthoofde mannen lagen er in een massgraf in Zuid-Engeland, bij de plaats Weymouth in Dorset. Ergens tussen 910 en 1030 zijn de mannen terechtgesteld. Uit onderzoek blijkt dat ze afkomstig waren uit Noorwegen, Zweden en Finland. Vermoedelijk maakten ze deel uit van een Deens leger. Vanuit Denemarken werden in deze periode meerdere grote, goed georganiseerde tochten ondernomen met als doel delen van Engeland te veroveren. Dat lukte ook voor een tijdje, van 1013 tot 1035 regeerden de Deense koningen Sven Vorkbaard en later zijn zoon Knud de Grote over Engeland.

Waarschijnlijk zijn de 51 mannen afgedwaald van het hoofdleger en kwamen in gevecht met een plaatselijke strijdmacht, waarna ze gevangen werden genomen en terechtgesteld. Bij de skeletten zijn geen kledingstukken of wapens gevonden, wat erop wijst dat ze naakt zijn terechtgesteld. Uit onderzoek aan de botten blijkt dat het gaat om gezonde, in redelijk goede vorm verkerende jongemannen. De skeletten wijzen uit dat de mannen flink zijn geslagen op hun borst, maag en middenrif. Beschadigingen aan de botten van hun handen wijzen erop dat ze hebben geprobeerd de slagen af te weren. Het onthoofden gebeurde in meerdere slagen met een scherp voorwerp tegen het hoofd, de hals en de kaken.

Het massagraf werd gevonden in 2008 en 2009 tijdens de aanleg van een autoweg tussen Dorchester en Weymouth.

(Bron: Politiken Weekly, 17-03-2010)

 

De Jellingstenen komen onder dak

De twee beroemde runenstenen in Jelling in Oost-Jutland komen onder dak. Het weer en nieuwsgierige vingers hebben de beide stenen de afgelopen 1000 jaar behoorlijk aangetast en de angst bestaat dat verdere blootstelling aan weer, wind en vingers zal leiden tot het kapot scheuren en uiteen vallen van de stenen. Ingrijpen werd als noodzakelijk beschouwd. De stenen zijn samen met de beide grafheuvels en de Middeleeuwse kerk in 1994 door de Unesco als cultuurerfgoed aangemerkt. Lees verder.

 

Het Vikingschip van Ladby

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat het Ladbyschip werd teruggevonden. Hoewel, van het schip was weinig meer over, de houten gedeelten waren grotendeels vergaan. Maar het schip had een perfecte afdruk in de klei achtergelaten. Uit onderzoek is gebleken dat het vikingschip omstreeks het jaar 950 aan land is getrokken om te dienen als begraafplaats voor een plaatselijke leider, die samen met zijn paarden en honden en persoonlijke bezittingen werd begraven. Lees verder.

 

Het schip dat niet kon zinken

Op 30 januari 1959 vertrok het vrachtschip ‘Hans Hedtoft’ uit Qaqortoq op Groenland voor de laatste etappe van zijn reis naar Kopenhagen. Het was de eerste reis van het schip, dat speciaal gebouwd was voor tochten op de Noordelijke IJszee. Het schip kon winterstormen doorstaan en langs ijsbergen navigeren. Lees verder.

 

Waaraan overleed Tycho Brahe?

Dat is de vraag die de Deense archeoloog Jens Vellev wil onderzoeken.

Lees verder.

 

Denemarken in getallen 2010

Het Deense bureau voor Statistiek heeft een toegankelijk boekje van 32 bladzijden uitgegeven met wetenswaardigheden over ontwikkelingen in de Deense maatschappij gedurende de afgelopen 30-40 jaar. Uiteraard in het Deens, maar ook in het Engels verkrijgbaar. En zowel op papier te bestellen als in pdf down te loaden. Volgens het bureau is het boekje heel geschikt voor toeristen, studenten en anderen met  belangstelling voor de Deense maatschappij.

De rechtstreekse link: www.dst.dk/boghandel.aspx

 

Brieven van Hans Christian Andersen

De universiteit van Odense heeft in samenwerking met het museum in Odense een database opgezet met brieven van Hans Christian Andersen. Meer dan 11.000 brieven van, aan en over Andersen zijn hier te lezen. Zie de link op de pagina Deense literatuur onder het kopje H.C. Andersen.

 

Let op je woorden

Een vrouw van 58 is door het gerechtshof in Kopenhagen veroordeeld tot tien dagen voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat ze op het vliegveld van Kopenhagen meerdere keren het woord ‘bom’ had gebruikt.

De vrouw liep door de controle op het vliegveld en zei, terwijl ze haar mobiel op de band legde: ‘Ik leg mijn bom hier neer.’ De beveiligingsbeambte vond het een slechte grap en wees de vrouw erop dat het verboden was het woord ‘bom’ te gebruiken. De vrouw zei het daarna nog een paar keer en na de vierde keer gaf ze aan dat ze het als grap had bedoeld. Gezien de veroordeling kon de rechter er ook niet om lachen.

Bron: www.politiken.dk van 27-11-2009

 

De klimaattop in Kopenhagen

Denemarken bereidt zich ook via wetgeving voor op de komende klimaattop in Kopenhagen in december 2009. Er is door een meerderheid van de volksvertegenwoordiging een pakket maatregelen aangenomen met als doel ongeregeldheden tijdens de top te voorkomen, het zogenaamde lummelpakket. Lees meer

 

Een gedenkteken voor de Deense vlag

Deze maand (november 2009) heeft de Deense regering haar begroting voor het jaar 2010 opgesteld. In deze begroting is geld gereserveerd om meer aandacht te kunnen geven aan voor Denemarken belangrijke culturele gebeurtenissen in het buitenland. Zo wil men een gedenkteken oprichten in Estland op de plek waar volgens de mythe op 15 juni 1219 de Deense vlag uit de hemel is komen vallen. Lees meer

 

De nieuwe cityring van Kopenhagen

De huidige metroverbinding van Kopenhagen wordt de komende jaren uitgebreid met een cityring. Volgens planning moet de ring in 2018 klaar zijn. De ring gaat in twee tunnels onder de stad door en krijgt 17 onderaardse stations. Lees meer.

 

De oorsprong van Kopenhagen

Tot voor kort was de algemene opvatting dat bisschop Absalon (1128-1201) de stichter was van Kopenhagen. Er was op die plek al wel een vissersdorpje, maar meer ook niet. Bisschop Absalon ontwikkelde de plek tot een belangrijke handelsplaats, gelijk de vroegere benaming voor Kopenhagen: Koopmanshaven. Maar dat blijkt niet te kloppen. Lees meer.

 

Deense Statistiek jaarboek 2009

Voor liefhebbers van cijfers en getallen, percentages en verdelingen is er het statistisch jaarboek 2009. Het boek van 575 bladzijden geeft de ontwikkeling weer van de Deense samenleving gedurende een groot aantal jaren. De eerste uitgave van het boek verscheen in 1896. Het boek kan in pdf-formaat down geload worden op www.dst.dk/aarbog. De Engelse versie staat op www.dst.dk/yearbook.

Onderwerpen zijn o.a.: geografie en klimaat, demografie, opleiding en cultuur, arbeidsmarkt, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, looninkomens, gezinsuitgaven, prijsontwikkelingen, bedrijfsleven, landbouw, visserij, bouwen en wonen, toerisme, transport, miljeu en energie, buitenlandse handel, staatsfinanciën.

Op www.dst.dk/aarbogsarkiv staan historische jaarboeken vanaf 1896.

 

Op de fiets door Kopenhagen

Een van de overeenkomsten tussen Nederlanders en Denen is dat ze allebei graag en veel fietsen. In beide landen is fietsen populair.

In de onderlinge strijd  om het aantal fietskilometers ligt Nederland op kop met een gemiddelde per Nederlander van 1.019 km per jaar, tegen een gemiddelde Deen 958 km. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld Britten (81 km) of Amerikanen (70 km) presteren.

Lees meer.

 

Deens klassiek

Voor de liefhebbers van de klassieke Deense muziek en van met name de componist Carl Nielsen (1865-1931). De complete pianowerken van Carl Nielsen zijn door het Duitse CPO op 2 cd’s uitgegeven onder de titel Complete Piano Works, uitgevoerd door Christina Bjørkøe.

Christina Bjørkøe wordt beschouwd als een van de beste Deense concertpianisten van dit moment. De kritieken in Denemarken waren uitermate lovend.

Uitgegeven door CPO onder nummer: 777 413-2

http://www.jpc.de/jpcng/cpo/detail/-/art/Carl-Nielsen-Klavierwerke-Ges-Aufn/hnum/5554118

 

Nieuwe webstek van het Nationaal Museum

Het Nationaal Museum in Kopenhagen heeft een nieuwe webstek geopend over de prehistorie (Steentijd tot en met Vikingtijd). Op de site zijn diverse foto’s te zien van voorwerpen die het museum tentoonstelt. Op de voorwerpen kan worden ingezoomd, ze kunnen worden gedraaid en van alle kanten in detail worden bekeken. De begeleidende tekst geeft meer informatie; de tekst is ook in het Engels te lezen. Hier is de link.

 

Kopenhagen bovenaan

Het Britse tijdschrift Monocle heeft in haar nummer van juli/augustus 2008 Kopenhagen uitgeroepen tot ’s werelds beste stad om in te leven. 25 wereldsteden zijn op diverse punten met elkaar vergeleken en daaruit kwam Kopenhagen als winnaar naar voren. Als criteria golden zaken als kosten voor levensonderhoud, schoolsysteem, ziekenhuisvoorzieningen, cultuurvoorzieningen en architectuur. 

De zaken waarmee Kopenhagen won:

· voorzieningen voor fietsers

· openbaar vervoer

· tolerantie

· onderwijs

· ziekenhuisvoorzieningen

· goede mogelijkheden voor startende ondernemers

· weinig criminaliteit

· je kunt de kinderwagen veilig op straat laten staan

· goede restaurants

· hoogwaardige architectuur

· veel openbaar groen en schoon water

· mooie mensen

Klik hier voor het engelstalige artikel uit Monocle.

 

25 øre afgeschaft

Binnenkort zijn ze ongeldig, dus mocht u ze nog bezitten dan snel uitgeven, die muntjes van 25øre.

Lees meer.

 

Het bombardement van Kopenhagen in september 1807

Dit jaar in september is het tweehonderd jaar geleden dat Kopenhagen door Engelse land- en zeestrijdkrachten werd gebombardeerd.

De organisatie ‘Golden Days in Copenhagen’ had het bombardement van Kopenhagen als thema voor hun jaarlijkse festival in september.

Lees meer

 

Gouden hoorns

En weer werden ze gestolen, de Deense nationale trots: de twee gouden hoorns uit de 5e eeuw. Hoewel goud, hoewel vijfde eeuw.

De beide hoorns die de afgelopen maand september werden gestolen uit het museum in Jelling waren niet van goud. Ze zijn van verguld zilver en het zijn kopieën uit 1851 van twee gouden hoorns uit de vijfde eeuw. De metaalwaarde is bijna nihil en ze kunnen vrij simpel opnieuw gegoten worden. Het Nationaal museum in Kopenhagen is in het bezit van de gietvorm uit 1851.

Toch zijn de beide hoorns een nationaal monument.

Lees meer.

 

Langlopende projecten

Niet alles hoeft snel en meteen klaar. Soms mogen projecten lang duren, 100 jaar of meer.

 

Deense kerken

In 1927 is het Nationaal museum in Denemarken begonnen met een beschrijving op te stellen van Deense kerken. Er werd eerst gemikt op een beschrijving van alle kerken die voor 1850 waren gebouwd, later is dat uitgebreid tot alle kerken in Denemarken, ongeveer 2.500. Volgens de huidige planning kan het project in 2067 afgesloten worden.

De beschrijvingen worden in boekvorm uitgegeven en beslaan nu al meer dan 50.000 pagina’s. Het eerste deel kwam uit in 1933. Op dit moment wordt er door zes redacteuren aan gewerkt, voor de meesten hun levenswerk.

Van elke kerk wordt beschreven: wie de kerk heeft laten bouwen, de plaats waar de kerk staat, de bouwstijl, het kerkhof, muurschilderingen, inventaris, grafstenen in de kerk.

Dit jaar komt het 55e deel uit over de kerken in Århus en wijde omgeving, in 7.000 bladzijden, waaraan veertig jaar is gewerkt.

De Deense site heeft een wat beperktere versie in het Engels.

(www.danmarkskirker.dk)

 

Middeleeuwse brieven

In 1931 is begonnen met het verzamelen en hertalen van brieven uit de periode 789 – 1412 die een relatie hebben met het koninkrijk Denemarken, meer dan 18.000 stuks, het zogenaamde Diplomatarium Danicum. De totale uitgave omvat 35 boekdelen en duizenden internet-pagina’s. De brieven van 1400-1412 worden alleen op internet gepubliceerd en niet in boekvorm, evenals de brieven uit de periode 1413-1450. Op dit moment wordt er gewerkt aan een supplement bij deze delen, omdat er weer ‘nieuwe’ oude brieven zijn opgedoken.

Er werden documenten uit diverse talen vertaald zoals uit het Latijn, middeleeuws Duits en Frans, maar ook uit het Nederlands en het Grieks. Er werden documenten verzameld uit diverse archieven in Europa. Ook het Vaticaan gaf toestemming om documenten op microfilm te zetten.

Vanaf het begin in 1931 is er bronnenkritiek aan de documenten toegevoegd, nu heel normaal onder historici, maar in het begin van de vorige eeuw nog nieuw.

In de volgende fase wordt gewerkt aan de periode vanaf 1413 tot 1450.

(http://www.diplomatarium.dk/)

 

Deense aardrijkskundige namen

In 1910 is gestart met een beschrijving van alle Deense aardrijkskundige namen. Naar verwachting is men voor 2100 klaar. Tot nu toe zijn 8765 pagina’s gepubliceerd en is ongeveer de helft van Denemarken beschreven. Van elke naam wordt de betekenis gegeven en een overzicht van middeleeuws bronmateriaal waarin de naam wordt genoemd. Verder worden namen van boerderijen en andere eigendommen, namen van natuur- en landbouwgebieden vermeld die bij de plaats horen. Er worden geen straatnamen vermeld, omdat toen het project in 1910 startte de landbouwcultuur sterker was dan de stadse cultuur.

(http://www.danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk/)

 

De verdediging van Kopenhagen

Rondom Kopenhagen zijn in de periode 1858-1920 verdedigingswerken gebouwd om een eventuele vijand op afstand te houden van de stad. Het oude verdedigingswerk uit het begin van de 17e eeuw bleek bij lange na niet te voldoen toen in 1807 de Engelse vloot Kopenhagen vanaf zee beschoot. Denemarken, dat een alliantie had gesloten met Frankrijk, verloor zijn complete vloot. Delen van Kopenhagen waren door het Engelse bombardement aan puin geschoten.

In 1850 werden de oude stadswallen geslecht, waardoor er ruimte ontstond voor uitbreiding van de stad. Vanaf 1858 werd er begonnen met de bouw van nieuwe verdedigingswerken, waarvan het hoofddoel was vijandelijke troepen zover van Kopenhagen weg te houden dat een beschieting van de stad onmogelijk was.

De verdedigingswerken rondom Kopenhagen zijn een van de grootste en best bewaarde stedelijke verdedigingswerken van Europa, hoewel veel gerestaureerd moet worden of slecht toegankelijk is. Maar daar gaat nu aan gewerkt worden. In de komende drie tot vijf jaar worden de verdedigingswerken voor een bedrag van 225 miljoen Deense kronen opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Op www.befaestningen.dk is meer informatie te krijgen (in het Deens).

 

Gemeentelijke herindeling

In Denemarken zijn op 15 november 2005 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren noodzakelijk geworden door een grootscheepse gemeentelijke herindeling. Het aantal van 275 gemeenten is verkleind tot 98. Het aantal regio’s waarin Denemarken administratief is verdeeld is verkleind van acht naar vijf. De taken van de regio’s zijn grotendeelds beperkt tot het exploiteren van ziekenhuizen.

Door grotere gemeenten te creëren wil men meer bestuurskracht op lokaal niveau realiseren en een grotere efficiëncy bereiken.

Denemarkens kleinste gemeente heet Læsø, een eiland voor de noordoostkust van Jutland en heeft 2.177 inwoners. De grootste gemeente is Kopenhagen met 501.664 inwoners. Daarna volgen Århus met 293.510 inwoners, Aalborg met 192.188 en Odense met 185.206 inwoners.

 

De nieuw verkozen gemeenteraadsleden en regiobestuurders treden 1 januari 2007 in functie. In 2006 moeten alle noodzakelijke organisatorische veranderingen plaatsvinden zoals bepalen waar het raadhuis komt te staan, waar de gemeentelijke kantoren zijn gehuisvest. Met name voor het personeel werkzaam bij de regio’s zal het nodige veranderen omdat hun werk verschuift naar gemeenten en staat. Het betekent dat 20.000 medewerkers naar de gemeenten verhuizen en 15.000 naar de staat. Ook de gemeenteambtenaren zullen niet onberoerd blijven maar hiervan zijn geen aantallen bekend. Hier vindt een uitbreiding van taken plaats, waarop de staat toezichthouder wordt in plaats van het regiobestuur.

 

Sankt Hans Aften

Op de avond van 23 juni wordt in Denemarken traditioneel het Sankt Hans fest gevierd.

Lees meer via de link: Sankt Hans Aften en bewonder het schilderij van Kroyer.

 

Gesta Danorum

Onlangs werd door twee antiquairs een in 1534 gedrukt exemplaar van het boek van Saxo Grammaticus, de Gesta Danorum, teruggevonden, het boek over de geschiedenis van de Denen vanaf de mythologische voortijd tot aan het eind van de 12e eeuw. Lees meer via de link: Gesta Danorum.

 

De man van Grauballe

Na een ingrijpende uitbreiding is op 1 februari de tentoonstelling rondom het veenlijk, de man van Grauballe, in het Moesgaard museum bij Aarhus heropend.

In hoofdstuk acht van ons leerboek wordt een bezoek aan dit museum beschreven.

Via de link is er meer informatie te krijgen: de man van grauballe.