Literatuurlinks

Noordse literatuur

De website Noordse literatuur biedt een uitgebreid overzicht van Noordse auteurs, hun werken en wat er van hen in het Nederlands is uitgegeven. Een goede plek om je zoektocht naar Noordse literatuur te beginnen.

 

Uitgeverij Jan Baptist

Een uitgeverij van in het Nederlands vertaalde Deense literatuur. Op de site staan ook een aantal uit het Deens vertaalde verhalen en gedichten en daarnaast een paar persoonlijke belevenissen in het Deense land.

 

Uitgeverij Wilde Aardbeien

Onder de naam Wilde Aardbeien wordt in het Nederlands vertaalde literatuur uit Scandinavie uitgegeven in een samenwerking van het Scandinavisch Vertaal- en Inlichtingenbureau Nederland (SVIN) en Skanderbeg Books internetpublishing.

 

Biblioteken in Kopenhagen

De webstek van de gezamenlijke bibliotheken in Kopenhagen biedt diverse overzichten met aanbevelingen van te lezen boeken, besprekingen e.d.

Stichting Leonora Christina

Het doel van de stichting is het stimuleren van de uitgave van bijzondere literaire vertaalprojecten uit Scandinavische talen in het Nederlands.

 

Arkiv for Dansk Litteratur

Bevat een uitgebreid overzicht van de Deense literatuur met schrijversportretten, facsimile's van oorspronkelijke werken en transcripties vanaf 1100 tot 1950.

 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

publiceert literaire werken van vroegere datum, bibliografieen, wetenschappelijke woordenboeken. verzorgt een tekstcorpus.

 

Epoke

Gaat uitgebreid in op de Deense literatuur van de 19e eeuw. En geeft een overzicht en verklaring van de verschillende literaire genres van de 19e eeuw.

 

Andersen centrum, Syddansk Universitet

Het centrum is onderdeel van de Syddansk Universitet in Odense en doet onderzoek naar en geeft informatie over H.C. Andersen en zijn werken.

 

Litteratursiden 

Dit is de website van de Deense bibliotheken. Het doel is voorlichting te geven over literatuur en verschenen boeken.