Inhoudsopgave

Hfdstk Titel Onderwerpen en grammatika blz.
  Introduktie   5
  Danmarkskort   6
1 Ferieplaner de familienamen
het alfabet
persoonlijke voornaamwoorden, vragende voornaamwoorden
telwoorden 1-10
7
2 Er der vikinger i Danmark het weer
zelfstandige naamwoorden, geslacht en meervoud
telwoorden 11-20
13
3 Undervejs geografische namen
regelmatige werkwoorden (en hun vervoeging)
telwoorden 30-100
21
4 Campingpladsen begroeten en afscheid nemen
bezittelijke voornaamwoorden
rangtelwoorden
27
5 Den første dag klok kijken, tijdsindelingen, namen van de dagen, maanden en jaargetijden, datums, tijdsaanduidingen
bijvoeglijke naamwoorden
34
6 På indkøb beleefdheidsuitdrukkingen, de boodschappenlijst
onregelmatige werkwoorden (en hun vervoeging)
onvoltooid verleden tijd, voltooid verleden tijd
43
7 En tur ned ad forretningsstrøget geld en de bank, het postkantoor
modale werkwoorden (en hun vervoeging)
52
8 På besøg i museet het museum
de bedrijvende en de lijdende vorm van zinnen
61
9 I byen in de stad
de trappen van vergelijking
67
10 En hyggelig aften beleefdheidsuitdrukkingen tijdens bezoek
de werkwoorden 'synes'en 'tro
'de woorden 'ja'en 'jo'
bijwoorden: korte en lange vorm
74
11 Hjemad igen afscheid en vertrek
mange-meget, flere-mere, nogle,noget
de werkwoorden 'blive'en 'forblive'
82
12 Hjemme igen zelfstandige naamwoorden zonder lidwoord
zinnen die afsluiten met voorzetsels
zinsbouw: hoofdzin en bijzinnen
betrekkelijke voornaamwoorden
88
  Bijlagen sterke Deense werkwoorden
grammatikale termen
rangtelwoorden
uitspraak van enkele Deense letters
uitwerking van alle luisteroefeningen
alle antwoorden op de opgaven
96