De klimaattop in Kopenhagen

Denemarken bereidt zich ook via wetgeving voor op de komende klimaattop in Kopenhagen in december 2009.

Er is door een meerderheid van de volksvertegenwoordiging een pakket maatregelen aangenomen met als doel ongeregeldheden tijdens de top te voorkomen, het zogenaamde lummelpakket. De belangrijkste maatregelen zijn het verhogen van bestaande straffen. De oppositie heeft tegengestemd, omdat men meende dat er al voldoende wettelijke maatregelen waren om overtreders aan te pakken en omdat men niet gelooft dat strenger straffen afschrikwekkend werkt. Dat laatste is de Deense regering wel van mening.

 

Een aantal maatregelen:

-    Activisten die de politie hinderen in het uitvoeren van hun taak worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal veertig dagen. Voorheen stond hier een geldstraf op.

-    De politie mag mensen op grond van een verdenking twaalf uur vasthouden; dat was zes uur. Dit geldt ook als ze niet deelnemen aan ongeregeldheden.

-    Ook mensen die niet deelnemen aan de ongeregeldheden, maar zich wel in de buurt bevinden, kunnen worden aangehouden en gestraft met een gevangenisstraf van maximaal veertig dagen

-    De boetes die staan op het negeren van politieorders worden sterk verhoogd.

 

Volgens de minister van Justitie zijn er aanwijzingen dat activisten plannen maken waarin ze zich niet wensen te houden aan wettelijke regels en bewust de politie in hun werk willen hinderen. En, meent de minister, daar moet hard tegen worden opgetreden.

De oppositie vreest dat de maatregelen kunnen worden gebruikt tegen mensen die niet betrokken zijn bij eventuele ongeregeldheden, maar toevallig in de buurt zijn, omdat ze er wonen of werken of anderszins.

 

Bewaarplaatsen

Omdat men vreest niet genoeg plek te hebben om aangehouden demonstranten 24 uur te kunnen vasthouden heeft de Deense politie een leegstaande fabriekshal gehuurd, waarin vijfhonderd mensen kunnen worden opgeborgen. Dit moest geheim gehouden worden, maar een groep van activisten is er achter gekomen en heeft foto's gepubliceerd op hun website, waarop te zien is dat de politie bezig is kooien te plaatsen. In het Deense journaal zei een woordvoerder van de activistengroep dat het erop lijkt alsof mensen als dieren in kooien moeten worden opgesloten.

Volgens het hoofd van de politie moet men mensen toch ergens opbergen en als iedereen zich aan de spelregels houdt, is er geen probleem, meent hij. Maar volgens de woordvoerster zijn alle maatregelen bedoeld om demonstranten af te schrikken en uit Kopenhagen weg te houden.

 

Jan Baptist, 28 november 2009