Wie maakte de runen


Wie maakte de runen op de runensteen van Jelling?
Onderzoek van het Nationaal Museum van Denemarken in Kopenhagen heeft aangetoond wie de runen op de beroemde runensteen van Jelling heeft gemaakt.
Zoals elk persoon een eigen handschrift heeft, zo heeft ook elke runenschrijver een eigen runenhandschrift. Elke steenhouwer houdt de beitel op een net iets andere manier vast en slaat met de hamer net even anders op de beitel. Daardoor ontstaan er verschillen in de hoeken die de gebeitelde runen maken in de steen en in de afstand tussen de runen.
Met 3D-scanningtechnieken hebben onderzoekers van het Nationaal Museum kunnen aantonen wie de runen op de Jellingstenen heeft gemaakt.

En zijn naam is: Ravnunge-Tue, een runenmaker uit de vikingtijd. Zijn naam is bekend onder deskundigen vanwege de runensteen van Læborg, 30 km ten zuidwesten van Jelling. Op deze steen heeft hij zijn naam gebeiteld, en het handschrift komt overeen met het handschrift op de steen van Jelling. Hetzelfde handschrift komt ook voor de de runensteen van Bække, eveneens in de buurt van Jelling.

Ook de naam Thyra, de echtgenote van Gorm de Oude, koning in Jutland in de tweede helft van de 10e eeuw, komt voor op deze beide stenen, evenals op de twee stenen in Jelling. Op de ene steen als de vrouw van Gorm de Oude en op de andere als de moeder van Harald Blauwtand. De Harald Blauwtand die heel Denemarken onder zijn gezag wist te brengen, nadat hij zijn vader Grom was opgevolgd.
Overigens zijn de runen op de steen van Gorm voor zijn vrouw te ver weggesleten om te kunnen aantonen dat deze runen ook door Ravnunge-Tue zijn gemaakt. 

Thyra wordt dus op vier runenstenen vermeld en dat is meer dan wie dan ook, waarbij komt dat runenstenen opgericht voor een vrouw zeldzaam zijn.
De onderzoekers concluderen hieruit dat Thyra in haar tijd een belangrijk persoon moet zijn geweest.

Jan Baptist, 07-10-2023


Onderstaande foto's zijn van de website van het Nationaal Museum in Kopenhagen.

Harald Blauwtands runensteen voor zijn vader en moeder:Harald koning liet deze runen maken voor Gorm zijn vader en voor Thyra zijn moeder, de Harald die geheel Denemarken won, en Noorwegen en die de Denen christenen maakte.

Gorm de Oude's runensteen voor zijn vrouw Thyra:Gorm koning maakte deze runen voor Thyre zijn vrouw, Denemarkens trots

De runensteen van Læborg:Ravnunge-Tue maakte deze runen voor Thyra, zijn koningin

De runensteen van Bække:Ravnunge-Tue en Fundin en Gnyple deze drie maakten Thyra's grafheuvel