Waaraan overleed Tycho Brahe?

Dat is de vraag die de Deense archeoloog Jens Vellev wil onderzoeken.

 

Tycho Brahe stierf op 24 oktober 1601 in Praag en werd daar begraven in de Tyn-kathedraal. In 1901 werd zijn graf al eens geopend en werd zijn lijkkleed voor onderzoek in stukken geknipt. De stukken textiel verdwenen in allerlei richtingen, maar Jens Vellev heeft ondertussen de delen weer verzameld. Twee jaar geleden heeft hij de autoriteiten in Tjechie een verzoek gestuurd het graf van Tycho Brahe weer te mogen openen voor onderzoek en een van de belangrijke onderzoeksvragen die hij wil proberen te beantwoorden is: Waaraan overleed Tycho Brahe?

De toestemming is ondertussen binnen en Jens Vellev heeft een groep experts verzameld voor het gewenste onderzoek.

 

Wie was Tycho Brahe?

Tycho Brahe (Tyge Ottesen Brahe) was een Deense astronoom die leefde van 14 december 1546 tot 24 oktober 1601. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne observerende astronomie. Zijn uitgangspunt was dat vooruitgang in de astronomie bereikt kon worden door elke nacht nauwkeurige waarnemingen te verrichten met nauwkeurige instrumenten. Brahe begon een observatorium op het toenmalig Deense, nu Zweedse, eiland Hven. Hij kreeg echter onenigheid met de Deense koning Christian IV, waarop Brahe het land verliet en zich in Praag vestigde.

 

Gif, moord of iets anders

Er bestaat al lange tijd een theorie dat Tycho Brahe om het leven kwam door kwikvergiftiging. Deze theorie wordt ondersteund door analyses van zijn haar, dat in 1901 werd verzameld. Hierin vond me sporen van kwik, waarvan sommige wetenschappers denken dat het afkomstig is van een door Brahe zelf samengesteld geneesmiddel, waarmee hij zich onbedoeld zelf heeft vergiftigd.

Een andere theorie is dat Brahe is vergiftigd door een ver familielid uit Zweden, de Zweedse diplomaat Erik Brahe. Volgens een Zweedse wetenschapper beschrijft deze Erik Brahe, die aanwezig was aan het doodsbed van Tycho Brahe, in zijn dagboek zijn gewetenswroegingen. Verder blijkt dat Erik Brahe door een Deense hertog werd gedwongen naar Praag te reizen, waar Tycho Brahe op dat moment woonde. Volgens de Zweedse wetenschapper zou koning Christian IV achter de gifmoord zitten en zou deze via zijn zwager, hertog Hans van Holsten, de Zweedse diplomaat gedwongen hebben Tycho Brahe te vergiftigen.

Op deze theorie is de nodige kritiek gekomen, maar feit is dat niet bekend is waaraan Tycho Brahe overleed.

 

In november 2010 wordt het graf geopend en onderzocht. Mortel, stenen, houtresten, de zinken kist waarin Brahe ligt, zijn botten en die van zijn vrouw die bij hem is begraven, zullen worden onderzocht en dit onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de doodsoorzaak van Tycho Brahe.

 

Jan Baptist, februari 2010