De schat van Vindelev


In het najaar van 2021 vinden twee amateurarcheologen bewapend met een metaaldetector bij het dorp Vindelev in de buurt van Jelling in Jutland, Denemarken een paar gouden voorwerpen. Ingeschakelde archeologen van het museum in Vejle vinden na een dieper gravend onderzoek een goudschat van bijna 800 gram verdeeld over 23 voorwerpen. Behalve de schat vinden ze op dezelfde plek ook sporen van een dorp uit de ijzertijd, honderden afdrukken van houten palen. De goudschat moet ooit zijn verborgen in een van de huizen tegen of in een muur.

Na verder onderzoek wordt de vondst geschat op de eerste helft van de 6e eeuw. Bij de vondst bevinden zich Romeinse munten uit de 4e eeuw en brakteaten uit de 5e eeuw.Brakteaten zijn dunne metalenof houten amuletten met een afbeelding en soms een opschrift. Ze werden aan een ketting om de hals gedragen. Twee van de gevonden brakteaten vermelden in runenetekens de naam Wodan, de oppergod van de Germanen, de oudst tot nu toe gevonden vermelding van die naam.

Lev in Vindelev betekent erfenis. Winde (V is W in het Deens) zou een voornaam kunnen zijn: Winde's erfenis. Winde zou ook kronkelig kunnen betekenen. Denk aan het Engelse 'winding' (als in: the long en winding road, that leads to your door, en die nooit zal verdwijnen en die ik altijd al gekend heb). Dan zou het kunnen duiden op: de erfenis bij de kronkelende rivier, want er is een riviertje in de buurt van de vondstplek.


Waarom begraven?
Uit ander onderzoek en uit schriftelijke bronnen is bekend dat er i het jaar 536 een vulkaanuitbartsing heeft plaatsgevonden met een zonsverduistering tot gevolg. Welke vulkaan is onbekend, maar het leidde tot een meerjarige koudeperiode met slechte oogsten.
In het jaar 541 brak er een perstepidemie uit rondom de Middellandse Zee, bekend als de Justiniaanse pest.
Beide gebeurtenissen kunnen tot onrust hebben geleid en aanleiding zijn geweest om het goud te verbergen. Een andere optie is dat het als offergave aan de goden werd begraven.

Een boeiende vraag is wie er in het begin van de 6e eeuw rijk genoeg was om een dergelijke hoeveelheid goud te bezitten. Sommige onderzoekers leggen een verband met de plaats Jelling, zo'n acht kilometer van Vindelev. Jelling was rond het jaar 900 koningszit van Harald Blauwtand. Ook zijn vader Gorm de Oudere had hier zijn hoofdkwartier. Harald noemde zich de eerste koning van heel Denemarken. De runensteen in Jelling verwijst hiernaar (zie elders op deze site). Naast deze steen staat een runensteen opgericht door Gorm voor zijn overleden vrouw Thyra.

Wie staat er op de brakteaat afgebeeld?
In Noord-Europa zijn er tot nu toe meer dan 1100 gouden brakteaten gevonden. De grote vraag bij al deze brakteaten is: wie staat erop afgebeeld, een hoofdman, een koning, een godheid?De afbeelding van het mannenhoofd en profil met het paard wordt vaak vertolkt als zijnde Wodan (in het Deens: Odin), maar ook Thor (Donar) of een andere godheid wordt genoemd. Tegen Odin pleit dat het paard op de afbeelding vier benen heeft en het paard van Odin (Sleipnir) heeft, zoals bekend, acht.
Een andere opvatting is dat er een hoofdman of koning staat afgebeeld, zoals ook op de Romeinse voorbeelden het geval is.

Voor het maken van brakteaten werd een stempel van brons gebruikt, waarmee de afbeelding op een plaatje van goud werd gedrukt. Op deze manier konden meerdere brakteaten met hetzelfde motief worden gemaakt. Een theorie is dat plaatselijke koningen hun eigen brakteaten lieten maken en exemplaren cadeau gaven aan trouwe metgezellen.

Een van de gevonden brakteaten in Vindelev heeft een langere tekst in runen. Mooi uitgevoerd, zeggen de onderzoekers, maar toch moeilijk leesbaar. Zo staan er geen spaties tussen de woorden of een ander teken om de woorden van elkaar te scheiden. Daarbij komt dat de gebruikte woorden 1500 jaar oud zijn.

Het laatste deel van de inschrift is het duidelijkst, er staat: iz Wodanas weraz, wat wordt vertaald als: hij is Wodans man. Betekent dit dat de afgebeelde persoon hier wordt aangeduid als Wodans man? Als er rekening mee wordt gehouden dat de brakteaten teruggaan op Romeinse voorbeelden van medaillons met de afbeelding van de Romeinse keizer, dan zou de afgebeeld persoon op deze brakteaat de plaatselijke koning uit de eerste helft van de 6e eeuw kunnen zijn.

En het feit dat de naam 'Wodan' op de brakteaat staat vermeld, betekent dat Wodan al in die tijdsperiode werd vereerd en daarmee is hij een veel oudere godheid dan tot aan deze vondst bekend was.

Bron: videnskab.dk, geraadpleegd maart 2023

Jan Baptist, april 2023